Lämna en kommentar

Boka bord på seriemarknaden / Book tables at our comics fair

[INFORMATION IN ENGLISH BELOW]

Den 30–31 maj är det dags för årets upplaga av Stockholms Internationella Seriefestival. Precis som förra året kommer vi att befinna oss på Konstfack vid Telefonplan en bit utanför Stockholms tullar. Är du förläggare, försäljare, fanzinmakare eller föreningsrepresentant hoppas vi att just du vill delta på vår marknad small press expo [spx] i år.

Bild: Makan E-Rahmati

Denna gång introducerar vi ett nytt upplägg för bordsbokningen. Istället för att ni bokar direkt på webben och det blir en tävling om att hinna först, kommer alla intresserade att ha en period på två veckor på sig att ansöka om plats. Ansökan sker via e-postadressen bordsbokningspx@gmail.com under perioden 17 februari–29 februari.

Om trycket blir stort kommer festivalledningen – enligt samma modell som ett flertal internationella seriefestivaler och bokmässor – att göra urvalet bland årets ansökningar. Men givetvis kommer vi att göra vårt bästa för att alla intresserade ska få plats!

Ett bord på cirka 120 x 70 cm kostar 550 kronor, oavsett placering och antal. (Ett bord kostar 550 kronor, två bord kostar 1100 kronor och så vidare.) En och samma bokning/betalning gäller för båda dagarna.

DETTA SKA STÅ MED I ANSÖKAN

•    Namn (bordsansvarig + ev företag)
•    Hur många bord önskar du?
•    Får du sällskap när du säljer? Uppskatta det totala antalet deltagare vid ditt bord.
•    Har ni nytt material till försäljning? (D.v.s. nytillkommet efter förra årets seriefestival)
•    Vilket av följande områden ni vill placeras i? Vi försöker gruppera bord med liknande innehåll för att det ska bli lättare för besökare att hitta liknande serier.

Områdena är:
o    Vardagsrealism, självbiografi, humor
o    Manga
o    Äventyrsserier, skräck, science fiction, fantasy
o    Barn och ungdom
o    Skolor, föreningar
o    Övrigt
o    Önskemål om placering i en lugnare del av marknaden

Vi kommer att skicka ett kontrakt till den e-postadress som anmälan görs ifrån. Kontraktet ska skickas tillbaka i pappersform, ifyllt och påskrivet i två exemplar.

Vi försöker att skapa en så blandad festival som möjligt med ett brett utbud av alla sorters serier. Dessa kriterier ökar sannolikheten att få bord:
•    Material som är nytt för i år
•    Material med innehåll som sticker ut eller ökar bredden/variationen på festivalen
•    Många personer som delar på ett eller flera bord
•    Ansökte föregående år, men ej blev utvald
•    Söker som ensam serieskapare, men kan tänka sig dela ett bord med någon annan

Skicka ansökan till bordsbokningspx@gmail.com under perioden 17 februari–29 februari.

Senast den 15 mars kommer vi att ha besvarat samtliga ansökningar.

 

[INFORMATION IN ENGLISH]

May 30–31 is the date for this year’s edition of Stockholm International Comics Festival. Like like last year, the main festival venue will be at Konstfack (the University of Arts, Crafts, and Design) by Telefonplan just outside the city core of Stockholm. If you have comics, graphic novels, zines or similar to sell, you should definitely participate on our festival market small press expo [spx].

This year, we introduce a new system for reserving market tables. Everyone interested will have a two-week period to apply. The applications are made via the e-mail address during the period February 17 to February 29.

If there is a big demand, the festival management – just like several other international festivals and book fairs – will make a selection among this year’s applications. Of course, we will do our best to make sure everyone gets a table.

A table of about 120 x 70 cm costs SEK 550, regardless of location and quantity. (One table costs SEK 550, two tables cost SEK 1100 and so on.) The same booking / payment applies for both festival days.

THE FOLLOWING INFORMATION MUST BE INCLUDED IN THE APPLICATION:

•    Name (table manager + company/organization)
•    How many tables do you wish?
•    Estimate the total number of participants at your table.
•    Do you have new material for sale? (Since last year’s festival)
•    Which of the following areas do you want to be located in? (We try to group tables with similar content.)

The rough categories are:
o    Realism, autobiography, humour
o    Manga
o    Adventure comics, horror, science fiction, fantasy
o    Youth comics
o    Schools, non-profit organizations
o    Other
o    Placement in a more quiet part of the market

We will send a contract to the e-mail address from which the notification is made. The contract must be returned in full and written in two copies.

We aim to build a varied festival with a wide selection of comics and conneccted art. These criteria increase the likelihood of getting a table:

•    Material new for this year
•    Material with content that stands out or increases the breadth / variety of the festival
•    Many people sharing one or more tables
•    If you applied last year but was not selected
•    Being flexible to share a table with someone else

Send your application via e-mail: bordsbokningspx@gmail.com between February 17 and February 29.

By March 15, we will have answered all of the applications.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: